കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Sunday, 14 November, 2010

അയ്യപ്പന്റോര്‍മ്മ


അയ്യപ്പന്‍ തന്റെ ജീവിതയാത്രയോട് നീതിപുലര്‍ത്തുന്ന വിധത്തില്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് യാത്രയായി.  കാവ്യജീവിതവും സാധാരണജീവിതവും അത്രമേല്‍ അഭിന്നമായിരുന്നു അയ്യപ്പന്.  അമ്ലം കലര്‍ന്ന ആ ജീവിതവും വാക്കും ആര്‍ക്കും അനുകരിക്കാനാവാത്തതാണ്.  മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആദര്‍ശവല്‍ക്കരിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.  ആദര്‍ശവല്‍ക്കരണത്തിനും അപദാനങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറം അയ്യപ്പനിലെ കവിയേയും മനുഷ്യനെയും ഓര്‍ക്കാനുള്ള പരിശ്രമം 'കാണി' യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തുകയാണ്.

2010 നവംബര്‍ 21 
വൈകുന്നേരം 4 മണി
ചങ്ങരംകുളം സര്‍വ്വീസ് ബാങ്ക്
ഓഡിറ്റോറിയം

അയ്യപ്പന്‍ അനുസ്മരണം:
പി.എന്‍. ഗോപികൃഷ്ണന്‍
ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്‍

വൈകുന്നേരം 6.00:
ചലച്ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം
ഇത്രയും യാതഭാഗം
സംവിധാനം: ഒഡേസ സത്യന്‍
എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം

No comments: