കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Monday, 24 January, 2011

തട്ടുമ്പൊറത്തപ്പന്‍ പ്രദര്‍ശനവും പ്രഭാഷണവും


ചങ്ങരംകുളം സര്‍വ്വീസ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍                       
ജനുവരി 26 വൈകുന്നേരം 4.00 മണി.                               
സുദേവന്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ശ്രി.പി.പി.രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രഭാഷണം.തുടര്‍ന്ന് “തട്ടുമ്പൊറത്തപ്പന്‍” പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്‍, സുദേവന്‍,അച്ചുതാനന്ദന്‍എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും.എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം