കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Sunday, 3 October, 2010

പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി:പ്രദര്‍ശനവും പഠന ക്ലാസ്സും

ഒക്‌ടോബര്‍ 7 കാലത്ത്‌ 9.00 മുതല്‍
ചലച്ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം :
ദി കിഡ്(ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍)
ബഷീര്‍ ദ മേന്‍(എം.എ.റഹ്‌മാന്‍)
പഥേര്‍പാഞ്ചാലി(സത്യജിത്‌റേ)

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി ഹയര്‍സെക്കന്ററി, കോളേജ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ച്‌ `കാണി' നടത്തുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രദര്‍ശനങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയാണിത്‌. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തിലും ധാരാളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ കാണാനെത്തുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വന്തം നിലക്കുതന്നെ ഇത്തരം പ്രദര്‍ശനങ്ങളൊരുക്കി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ സിനിമ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കി എന്നത്‌ `കാണി' യെ സംബന്ധിച്ച്‌ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യജനകമാണ്‌.
ഈ പ്രദര്‍ശനങ്ങളിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കാര്യമായ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ഒക്‌ടോബര്‍ 9 കാലത്ത്‌ 9.30 മുതല്‍
പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി : 
ഒരു പഠന ക്ലാസ്സ്‌
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ `പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി'യുടെ പ്രദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകള്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രസ്‌തുത ക്ലാസ്സ്‌ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനാണ്‌ ശ്രമിക്കുന്നത്‌. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോടൊപ്പം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും കൂടി പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന വിധത്തില്‍ വിശദമായ ക്ലാസ്സ്‌ നയിക്കുന്നത്‌ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനായ ശ്രീ. ഐ. ഷണ്മുഖദാസാണ്‌. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പരമാവധി 50 എന്ന്‌ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന്‌ താല്‌പര്യമുള്ളതിനാല്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന്‌ 3 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയാണ്‌ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത്‌. താല്‌പര്യമുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്‌. ഈ ക്ലാസ്സ്‌ പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്‌. പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ നേര ത്തെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ താല്‌പര്യപ്പെടുന്നു.
ചങ്ങരം കുളം കൃഷ്ണ മൂവീ‍സിലാണ് പ്രദര്‍ശനവും പഠനക്ലാസ്സും
‘കാണി’യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മുന്‍പ് നടത്തിയ‘ പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി’ഉപന്യാസ മത്സരത്തില്‍ സമ്മാനാര്‍ഹമായത് ഇവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ്.ഒന്നാം സ്ഥാനം / രണ്ടം സ്ഥാനം