കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Thursday, 23 December, 2010

ജാഫര്‍ പനാഹി ജയിലില്‍

ഇറാനിയന്‍ സംവിധായകന്‍ ജാഫര്‍ പനാഹിയെ 6വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍ വാസത്തിന് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.അടുത്ത 20വര്‍ഷക്കാലം പനാഹി സിനിമകളെടുക്കാനോ, തിരക്കഥകളെഴുതാനോ,വിദേശയാത്ര നടത്താനോ,അഭിമുഖങ്ങള്‍ നല്‍കാനോ പാടില്ല.
ജാഫര്‍ പനാഹിയെ ഉടന്‍ വിട്ടയയ്ക്കണ മെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഹര്‍ജി താഴെ.
To:  The Government of the Islamic Republic of Iran
We call on the Government of the Islamic Republic of Iran for the immediate release of internationally respected Iranian Filmmaker Jafar Pahani, (winner of the Camera d' Or at Cannes, the Golden Lion at the Venice Film Festival and the Silver Bear at the Berlin Film Festival ) and his family and dependents.
Sincerely,
The Undersigned
പനാഹി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ‘കാണി’പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റിലേക്കുള്ളലിങ്ക്:  http://kaanineram.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html

1 comment:

rmgkrishnan said...

watch this short film and add ur comments

http://www.youtube.com/watch?v=vDOM1rk_jso