കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Wednesday, 16 September, 2009

തിരക്കഥാ രചനാ മത്സരം

കാണി ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തിരക്കഥാ രചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
നിബന്ധനകള്‍:
1.പരമാവധി 30 മിനുറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള കഥാചിത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ള തിരക്കഥകള്‍ ഫുള്‍സ്കാപ്പ് കടലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രം വൃത്തിയായി എഴുതിയതോ ഡി.ടി.പി. ചെയ്തതൊ ആയിരിക്കണം.
2. കേരളത്തിലെ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/കോളേജ് (സമാന്തര കലാലയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സരത്തില്‍പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ തലവനില്‍ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം രചനയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. പേരും വിലാസവും(വീട്ടു വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പറും, ഇ-മെയില്‍ വിലാസമുള്‍പ്പെടെ) പ്രത്യേകം കടലാ സിലെഴുതി രചനയോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ്. രചനയിലൊരിടത്തും പേരോ, മറ്റു വിവരങ്ങളോ രേഖപ്പെടു ത്താന്‍ പാടില്ല.
4. രചനകള്‍ മൌലികങ്ങളായിരിക്കണം. അനുകരണങ്ങളോ തര്‍ജ്ജമകളോ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. എന്നാല്‍ മറ്റു സാഹിത്യരൂപങ്ങളുടെ (നോവല്‍, കഥ, കവിത, ലേഖനം) തിരക്കഥാ രൂപങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ യഥാര്‍ത്ഥകൃതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഒരാള്‍ക്ക് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ തിരക്കഥകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
5. പ്രശസ്തരായ സിനിമാ നിരൂപകരും തിരക്കഥാ കൃത്തുക്കളുമടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയായിരിക്കുംവിജയികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനങ്ങളും സാക്ഷ്യപത്രവും നല്‍കുന്നതാണ്.. സമ്മാനാര്‍ഹര്‍ക്കു പുറമേ മികച്ച 25 തിരക്കഥാ കൃത്തുക്കളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി തിരക്കഥാ ശില്പ ശാലയും പ്രസ്തുത തിരക്കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമാ നിര്‍മ്മാണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
6. സമ്മാനാര്‍ഹമായതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമായ തിരക്കഥകള്‍ കാണി ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെബ്ലോഗിലോ, ബുള്ളറ്റിനിലോ, പുസ്തക രൂപത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതിനും ഊള്ള അവകാശം ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്കുണ്ടായിരിക്കും.
7. തിരക്കഥകള്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി: 2009 ഒക്ടോബര്‍ 31.
വിലാസം:
സെക്രട്ടറി, കാണി ഫിലിം സൊസൈറ്റി, ചങ്ങരംകുളം, നന്നമ്മുക്ക്(P.O), മലപ്പുറം ജില്ല, പിന്‍-679575
ഇ-മെയില്‍: kaanimail@gmail.com

No comments: